top of page

PRIVACY en COOKIES

 

Dubbelop, gevestigd en kantoorhoudende te Schoonhoven aan de Lange Weistraat 1A 2871BK, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 29049349 en naam Pauline Barendse, hierna te noemen 'Dubbelop', is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. Dubbelop verwerkt uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Dubbelop worden aangeboden op dubbelop.nl

Pauline Barendse is de Functionaris Gegevensbescherming van Dubbelop.
Zij is te bereiken via info@dubbelop.nl of via 0182-385629.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Dubbelop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op onze website aan te maken, in    correspondentie of telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Foto's van producten bij jou thuis, mits je ons deze zelf gestuurd hebt per e-mail en je toestemming geeft deze op onze website te plaatsen

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Door middel van het bezoeken van de website ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. Dubbelop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
- Het verzenden van de nieuwsbrief, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven door jezelf hiervoor aan te melden (je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigen over je bestelling, de diensten en/of producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op Dubbelop.nl
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om foto's te tonen van producten bij onze klanten thuis, op de pagina Gastenboek
- Dubbelop analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dubbelop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Dubbelop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dubbelop) tussen zit.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Dubbelop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren. Wat betreft analytische cookies bewaren wij deze gegevens gedurende 26 maanden.

6a. Delen van persoonsgegevens met derden
Dubbelop verkoopt jouw gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een dienst of bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, of wanneer wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties.


- PostNL: Wij verzenden de pakketten via PostNL.
- SumUp: Wanneer je een bestelling wilt afhalen kun je ook bij ons per PIN betalen. Ons PIN-systeem loopt via SumUp.

Dubbelop heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Dubbelop via Dubbelop.nl verwerkt, en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de websites en privacyverklaringen van bovenstaande partijen.

6b. Delen van persoonsgegevens in geval van fraude, oplichting en/of diefstal
Dubbelop gebruikt je persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig worden de gegevens vermeld onder punt 1 overhandigt aan de overheid.

Gegevens als vermeld onder punt 1 kunnen wij in het geval van oplichting en/of diefstal ook verstrekken aan de politie, justitie en andere opsporingsdiensten en derden om te voldoen aan wettelijke verplichting, rechtelijk vonnis of ter voorkomen van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dubbelop gebruikt technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy, maar voor ons noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt er je toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op Dubbelop.nl niet meer naar behoren werken, indien je computer geen cookies kan ontvangen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op de website. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid; je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je per e-mail een verzoek tot inzage te sturen naar info@dubbelop.nl, met daarbij gevoegd een kopie van je identiteitsbewijs zodat we weten dat het verzoek ook door jou is gedaan. We verzoeken je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van je privacy. Dubbelop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

9. Beveiliging van je gegevens
Dubbelop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice / Functionaris Gegevensbescherming via info@dubbelop.nl. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in de Privacy Verklaring
Dubbelop behoudt zich het recht om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van Dubbelopshop.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Op onze website, op deze pagina, vind je altijd de meest recente versie ter inzage. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-09-2019.

bottom of page