top of page
Zoeken

Stedelijk Museum Zutphen

Dubbelop in de Tentoonstelling ZILVER VOOR IEDEREEN Weer een mooie aanleiding voor Pauline en Jan om hier een eigen vertaling aan te geven. Een experiment wordt uiteindelijk werkelijkheid.Stedelijk Museum Zutphen verteld;

Zilver en Zutphen horen bij elkaar. Opnieuw brengt het Stedelijk Museum Zutphen historisch zilver – Hollandia-zilver uit Zutphen – voor het voetlicht, in combinatie met hedendaags zilver. Dit laatste om te benadrukken hoe bijzonder het is dat een eeuwenoud ambacht de tijd glansvol heeft getrotseerd, bruisend van vitaliteit en springlevend is.

Zilver voor iedereen is een tentoonstelling die iedereen uitnodigt te komen genieten van de schitterende schoonheid van oud en nieuw zilver. Maar liefst 21 hedendaagse zilversmeden uit heel Nederland tonen objecten in een rijk scala aan vormen en stijlen. Hun werk wortelt in een eeuwenoude ambachtelijke traditie, maar vernieuwing en experiment in materiaal en techniek maken hun werk uiterst actueel ‘van nu’. Op verzoek lieten zij zich inspireren door het Zutphens Hollandia zilver, dat tussen 1917 en 1950 gemaakt werd in de Hollandia Zilversmederij aan het Hagepoortplein.

De geschiedenis van dit succesvolle bedrijf wordt verteld aan de hand van foto’s en filmbeelden, archiefmateriaal, gereedschappen en een keur aan zilveren voorwerpen uit de uitgebreide catalogus van Hollandia. Die bood klanten de keuze uit een enorm gevarieerd assortiment aan voorwerpen in ‘Oud-Hollandse’ stijl, van cocktailvorkjes, asbakjes, bonbonschaaltjes en broodmanden tot een compleet koffie- en theeservies.

Op zijn hoogtepunt telde het bedrijf zo’n vijftig werknemers. Het succes van Hollandia was ongetwijfeld te danken aan de sterke bedrijfsformule; de samenwerking tussen de oprichters en bedrijfsleiders Bernardus W. van Eldik III en A.F. van der Scheer en zilversmid Hendrik Dersjant Sr. Bernardus Warnerus van Eldik was een telg uit een lijn van Zutphense zilversmeden, die teruggaat tot in de 18e eeuw. Zijn initialen vormen het Hollandia meesterteken BWE. Met grote regelmaat en heel betaalbaar wordt Hollandia zilver op online veilingen aangeboden.


Dubbelop in the Exhibition SILVER FOR EVERYONE Another good reason for Pauline and Jan to provide their own translation. An experiment eventually becomes reality.


A story told by Stedelijk Museum Zutphen; Silver and Zutphen belong together. Once again, the Stedelijk Museum Zutphen is bringing historical silver - Hollandia silver from Zutphen - into the limelight, in combination with contemporary silver. The latter to emphasize how special it is that an age-old craft has withstood time with flying colors, is vibrant with vitality and is very much alive. Silver for everyone is an exhibition that invites everyone to enjoy the dazzling beauty of old and new silver. No fewer than 21 contemporary silversmiths from all over the Netherlands display objects in a wide range of shapes and styles. Their work is rooted in an age-old craft tradition, but innovation and experimentation in materials and technology make their work extremely topical "from now". On request, they drew inspiration from the Zutphens Hollandia silver, which was made between 1917 and 1950 in the Hollandia Silversmith at Hagepoortplein. The history of this successful company is told through photographs and film images, archive material, tools and a variety of silver objects from Hollandia's extensive catalog. It offered customers the choice of an enormously varied range of objects in "Old Dutch" style, from cocktail forks, ashtray, bonbon dishes and bread baskets to a complete coffee and tea service. At its peak, the company had about 50 employees. Hollandia's success was undoubtedly due to its strong company formula; the collaboration between the founders and managers Bernardus W. van Eldik III and A.F. van der Scheer and silversmith Hendrik Dersjant Sr. Bernardus Warnerus van Eldik was a descendant of a line of Zutphen silversmiths dating back to the 18th century. His initials form the Hollandia maker's mark BWE. Hollandia silver is offered at online auctions regularly and very affordably.

Comments


bottom of page